Różaniec codzienny

R o s á r i u m
Psałterz Maryi

Mystéria gaudiósa – tajemnice radosne
(in feria secunda et feria quinta – w poniedziałek i czwartek)

Mystéria dolorósa – tajemnice bolesne
(in feria tertia et feria sexta – we wtorek i piątek)

Mystéria gloriósa – tajemnice chwalebne
(in feria quarta, in sábbato, et Domínica – w środę, sobotę i niedzielę)


Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca!
A komu obwiązki stanu pozwalają, niech odmawia codziennie cały Różaniec – wszystkie trzy części – rozważając w skupieniu tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. – więcej