Przeistoczenie

Kiedy dokonuje się przemiana chleba w Ciało, a wina w Krew Jezusa Chrystusa?
Przemiana chleba w Ciało, a wina w Krew Jezusa Chrystusa dokonuje się w tym momencie, gdy kapłan wypowiada słowa konsekracji podczas Mszy Świętej” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).