„Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze” (Ga 6, 9)!

Rozpoczynając każdy nowy dzień, mówmy serdecznie do Pana Boga: Dziękuję, Panie Boże, za nowy dzień, za szeroko otwarte możliwości realizacji dobra.
Przede wszystkim mamy dobrze wypełnić nasze obowiązki stanu.
Kościół nam podaje szerokie spektrum realizacji dobra:

Uczynki miłosierne względem ciała

 1. Łaknących nakarmić.
 2. Pragnących napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych grzebać.

Uczynki miłosierne względem duszy

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejących pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

„Przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (Ga 6, 10).