Hostia i kielich

Czym jest hostia przed konsekracją?
Hostia przed konsekracją jest chlebem.

Czym jest hostia po konsekracji?
Hostia po konsekracji jest prawdziwym Ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postacią chleba.

Co znajduje się w kielichu przed konsekracją?
Przed konsekracją w kielichu znajduje się wino z dodatkiem kilku kropel wody.

Co znajduje się w kielichu po konsekracji?
Po konsekracji w kielichu znajduje się prawdziwa Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postacią wina” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).