W czasach zamętu powszechnego czytajmy encyklikę Quas primas katolickiego papieża Piusa XI!

Kościół Katolicki, pouczony Bożym Objawieniem, jasno naucza na temat niezależności Kościoła Katolickiego od władzy świeckiej.
Władzą najwyższą jest Jezus Chrystus Król! – więcej