Wykorzystajmy okoliczności aktualne!

Jeśli słuchamy tych czy innych mówców, zabierających głos na tematy religijne, zwracajmy uwagę na to, o którym kulcie mówią – o katolickim czy reformowanym.
Uczynimy rzecz doniosłą i miłą Niebu, jeśli pomożemy jak największej liczbie dusz odnaleźć adres katolicki: kult katolicki i katolicką doktrynę. – więcej