Źródła Objawienia

Wiara katolicka opiera się na Objawieniu Bożym. Źródłami Objawienia są Tradycja i Pismo Święte. – więcej

„Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).