Ku decyzji katolickiej

Te trzy teksty mogą okazać się kluczowe dla naszego szybszego dojrzewania do podjęcia decyzji miłej Niebu: związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Pierwszy i najważniejszy jest dokument papieski – bulla Św. Piusa V Quo primum.
Trzy teksty czytajmy. Czytajmy pilnie. Czytajmy po wielekroć. Dojrzewajmy do decyzji miłej Niebu. Udostępniajmy innym. – więcej


Broszury dostępne w kruchcie.