Modlitwa po Komunii Świętej

Jedną z form modlitwy po Komunii Świętej, którą możemy praktykować, jest odczytywanie w skupieniu, sercem pokornym i miłującym, tekstów katolickich pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu.
Jest coś szlachetnego, jeśli idę na Mszę Świętą z własnym tradycyjnym katolickim modlitewnikiem.
Missa lecta – bez śpiewu – daje piękną możliwość przedłużonej modlitwy w ciszy, po przyjęciu Komunii Świętej. Kapłan po rozdaniu Komunii Świętej idzie do ołtarza, bez pośpiechu i pieczołowicie dokonuje puryfikacji naczyń liturgicznych; wierni mają czas na godną modlitwę w ciszy, by z miłością podjąć Pana Jezusa, który sakramentalnie zagościł w ich duszy.
Jedną z form modlitwy po Komunii Świętej, którą możemy praktykować, jest odczytywanie w skupieniu, sercem pokornym i miłującym, tekstów katolickich pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu. Wyborna modlitwa!