Należy przypomnieć jeszcze i to

Treści wiary katolickiej nie są zestawem religijnych opinii pewnej grupy ludzi, zwanych katolikami, które na zasadzie równouprawnienia można byłoby zestawiać z innymi religijnymi opiniami. Treści wiary katolickiej wyrażają prawdę, są werbalizacją obiektywnej prawdy.
Treści zawarte w Objawieniu Bożym (którego źródłami są Tradycja i Pismo Święte) są obiektywną prawdą, niezależnie od tego, czy byłby na świecie choćby jeden człowiek, który by ją poznał i uznał.
Treści zawarte w Objawieniu Bożym (którego źródłami są Tradycja i Pismo Święte) są obiektywną prawdą, którą należy poznać i uznać.