Chodzi oczywiście o DOBRĄ spowiedź!

Nie wystarczy iść do spowiedzi. Trzeba się DOBRZE do spowiedzi przygotować. I trzeba DOBRZE spowiedź odprawić, to znaczy wypełnić dokładnie 5 warunków dobrej spowiedzi:

Rachunek sumienia,
Żal za grzechy,
Mocne postanowienie poprawy,
Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź,
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Kazania w niedziele Wielkiego Postu – jeśli Pan Bóg pozwoli – będą dotyczyły poszczególnych warunków dobrej spowiedzi. Jutro – o rachunku sumienia.