Pomylona ortografia, pomylona wymowa

Od jakiegoś czasu tu i ówdzie można znaleźć pisownię: pan Bóg. Pomylona ortografia!
Poprawnie pisze się: Pan Bóg.

Od jakiegoś czasu tu i ówdzie można usłyszeć wymowę: Pan Bóg – z akcentem na słowo Bóg. Pomylona wymowa!
Zwyczajowo poprawnie w wyrażeniu Pan Bóg, akcentuje się słowo Pan.