Jak piękną i cenną jest czystość kapłańska.

„Piękną i cenną jest czystość dobrowolna i dozgonna, bo to ulubiona cnota Chrystusowa” (Bp Józef Sebastian Pelczar, Rozmyślania o życiu kapłańskim).