Szczypta łaciny

Deo gratias nie znaczy: Bóg zapłać.
Deo gratias znaczy: Bogu niech będą dzięki.

quam primum – jak najprędzej.


Więcej zob. zakładka: Słowniczek
Modlitwy łacińskie zob. zakładka: Łacina kościelna