Informacyjnie

Ogłoszenia duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim w Międzyborzu dostępne są pod zakładką: Ogłoszenia duszpasterskie.

Wykaz różańcowych dyżurów mężczyzn dostępny jest pod zakładką: Dyżury Różańcowe.