Dla mężczyzn prowadzących Różaniec

Foldery dostępne są w kruchcie. Można je także wydrukować (druk obustronny) tutaj:

Różaniec – schemat na poszczególne dni.pdf

Różaniec – teksty modlitw.pdf


Nagrania mogą nam posłużyć do nauki poprawnej wymowy.

Modlitwy w całości:


SCHEMATY NA POSZCZEGÓLNE DNI

Tajemnice radosneMystéria gaudiósa – odmawiamy w poniedziałki i czwartki:

 

Tajemnice bolesne – Mystéria dolorósa – odmawiamy we wtorki i piątki:

 

Tajemnice chwalebne – Mystéria gloriósa – odmawiamy w środy, soboty i niedziele:

 

Różaniec odmawiany w kościele po Mszy Świętej prowadzimy zgodnie z porządkiem wydrukowanym w folderze.
W razie potrzeby służę pomocą w wyuczeniu się tekstów łacińskich.