Tajemnice Różańca

R o s á r i u m
Psałterz Maryi
układ tradycyjny

Mystéria gaudiósa – tajemnice radosne
(in feria secunda et feria quinta – w poniedziałek i czwartek)

Annuntiátio – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
Visitátio – Nawiedzenie św. Elżbiety.
Natívitas – Narodzenie Pana Jezusa.
Praesentátio – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
Invéntio in Templo – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Mystéria dolorósa – tajemnice bolesne
(in feria tertia et feria sexta – we wtorek i piątek)

Agonía in Hortu – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
Flagellátio – Biczowanie Pana Jezusa.
Coronátio spínis – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
Baiulátio Crúcis – Dźwiganie Krzyża.
Crucifíxio et Mors – Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa.

Mystéria gloriósa – tajemnice chwalebne
(in feria quarta, in sábbato, et Domínica – w środę, sobotę i niedzielę)

Resurréctio – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Ascénsio – Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Descénsus Spíritus Sancti – Zesłanie Ducha Świętego.
Assúmptio – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Coronátio in Caelo – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i ziemi.