Czuwajmy!

Błąd i grzech to są dzieła diabła. Jeśli choć trochę uchyli się diabłu drzwi, zaraz wstawia kopyto i nachalnie usiłuje wtargnąć do duszy.
Uważajmy, bo błąd i grzech mają moc ekspansywną. Jeśli nie postawi się im tamy, rozzuchwalają się coraz bardziej – bez granic.
Trzymajmy drzwi naszej duszy dokładnie zamknięte na błąd i grzech.
Ukochajmy życie w prawdzie i w łasce.

Postanowienia:

Częsta lektura tradycyjnych katolickich katechizmów.
Częsta i dobra spowiedź.