Ukochajmy Różaniec!

Różaniec (1)

Dusza katolicka chętnie i z szacunkiem trzyma w ręku Różaniec!
Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca. A komu obowiązki stanu pozwalają, niech codziennie odmawia cały Różaniec, wszystkie trzy części – tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.

Przy odmawianiu jednej części zachowajmy katolicki porządek:

Tajemnice radosne – w poniedziałek i czwartek,
Tajemnice bolesne – we wtorek i piątek,
Tajemnice chwalebne – w środę, sobotę i niedzielę.

Rosarium – więcej