Nowenna do Ducha Świętego

Po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, Apostołowie z Matką Bożą trwali na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca: Ducha Świętego (zob. Dz 1, 4-5).
„Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba.  Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 12-14).
To była – jeśli można tak powiedzieć – najstarsza nowenna w Kościele.
Za przykładem Matki Najświętszej i Apostołów, po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego – od dzisiaj, przez 9 dni – trwajmy na gorliwej modlitwie, przygotowując się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Minimalne wymagania, aby nowennę odprawić pobożnie i owocnie:

– Odmówić lub zaśpiewać codziennie Hymn do Ducha Świętego – Veni Creátor (możemy skorzystać z tekstu dostępnego tutaj),
– Modlić się w tych dniach więcej i lepiej,
– Gorliwie wypełniać obowiązki stanu,
– Z większą starannością unikać grzechu i okazji do grzechu,
– Odprawić dobrą spowiedź.

Odprawmy gorliwie Nowennę do Ducha Świętego!