Wierność kapłańska w czasach trudnych

Historia Kościoła podaje wiele budujących epizodów. W czasach trudnych (z różnego tytułu) wielu duchownych stanęło na wysokości zadania i wiernie wypełniło zadania urzędu kapłańskiego. Wielu z nich zostawiło na piśmie szereg pożytecznych pouczeń, dostępnych po dziś dzień. W książce zamieszczono wybór takich właśnie budujących pouczeń dla duchowieństwa – więcej