Dobra lektura

Dobra, bo katolicka! W naszej Bibliotece ’58 mamy przebogaty wybór. Bierzmy do ręki zwłaszcza tradycyjne katolickie katechizmy, żywoty Świętych, dzieła i pouczenia dotyczące modlitwy i życia duchowego – treści, które pomogą nam kształtować naszą duszę i zbliżać się do Pana Boga.
W księdze Sentencji św. Izydora, biskupa, czytamy:

„Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem; jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się, niż czytać.
Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami.
Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury, to zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie.
Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga”.

Zakładajmy Biblioteki ’58. I czytajmy! – więcej