Nadesłane

Ks. Hesse kończy 3 września 2005 r. swój (niestety ostatni, zmarł niespełna pięć miesięcy później) wykład słowami:
„Właśnie nakreśliłem temat następnego wykładu: Wielki Piątek w świetle swoich najnowszych zmian. Jest to temat dużo ważniejszy od dzisiejszego, ponieważ do 1955 r. w tym dniu była liturgicznie zawarta cała tajemnica śmierci Chrystusa i odkupienia”.