In íntegrum

Jest w Polsce pewna liczba kapłanów i wiernych świeckich, którym kwestia ceremonii Wielkiego Tygodnia sprzed reform wprowadzonych w latach pięćdziesiątych XX wieku jest bliska. Dobrze to rokuje dla sprawy przywracania Tradycji in íntegrum.