Antyfony „O”: VI antyfona „O Rex géntium”

O Rex géntium, et desiderátus eárum, lapísque anguláris, qui facis útraque únum: veni, et salva hóminem, quem de limo formásti.
O Królu narodów, przez nie upragniony; Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi.

„Na szczególną uwagę zasługują tzw. antyfony «O» śpiewane przy nieszporach od dnia 17 grudnia, a które są najsilniejszym bodaj wyrazem tęsknoty adwentowej za Zbawicielem” (Mszał Rzymski, 1956).

http://sanctus.pl/download/O_Antiphons.pdf