Rekolekcje adwentowe (5)

Rekolekcje adwentowe – katolickie – wygłoszone w Roku Pańskim 2016 w Niepokalanowie, mogą i w tym roku posłużyć dobru naszej duszy i być dobrym przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia.
Niejednokrotnie, żałując Panu Bogu czasu, pozbawiamy się wielkich dóbr – łaski i prawdy. Nie decydując się na „niewiele”, tracimy wiele. Pismo Święte nas woła: „Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych” (Syr 6, 35). Wygospodarujmy w tych dniach czas dla Pana Boga!
W piątej nauce zasadnicze przesłanie jest to: W czasach zamętu powszechnego rzeczą konieczną jest przywracanie katolickiego kultu. Trzeba – na podstawie katolickich argumentów – podjąć decyzję, miłą Niebu, związania się wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim. Nie ma na co czekać!

„Dalejże, marny człowieczku! Opuść na chwilę swoje zajęcia, uchyl się nieco od nawału swych myśli. Odrzuć ciążące ci troski, odłóż pochłaniające cię prace. Zajmij się choć trochę Bogiem, spocznij w Nim przez chwilę.
Wejdź do wnętrza swego serca, wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem i co nie prowadzi do Niego. Zamknij wejście i szukaj Jego samego” (Św. Anzelm, Proslogion).