Najważniejsza sprawa: zbawić swoją duszę!

Przed nami dni, w których Kościół stawia nam przed oczy rzeczywistość śmierci i wieczności.
Kazanie kieruje nasze myśli ku wieczności. Jest przestrogą przed dwoma herezjami. Pierwsza: apokatastaza – wszystko na końcu ma powrócić do Boga, łącznie z duszami z piekła i diabłem. Druga – zawarta w fałszywych objawieniach prywatnych: po śmierci jeszcze dana jest duszy ostatnia szansa opowiedzenia się za Bogiem. Te dwie herezje – tak, jak każdą inną herezję – należy zdecydowanie odrzucić!
Jest źle z polską duszą. Wiele osób ze starszego pokolenia umiera w Polsce bez myśli o zawołaniu kapłana.
Rozlewający się zamęt powszechny, który dosięga także Kościoła, niech nas nie zwalnia z troski o zbawienie swojej duszy!

Kazanie jest wezwaniem do poważnego traktowania życia wiecznego, swojej duszy i spowiedzi. Dbajmy o zbawienie swojej duszy. Troska najważniejsza ze wszystkich najważniejszych spraw na świecie!
Wysłuchajmy z uwagą:

Przygotujmy swoją duszę!

Zbliża się listopad – miesiąc poświęcony szczególniejszej pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym. Pomóc im możemy przez modlitwę, zamawianie Mszy Świętych w rycie rzymskim oraz przez ofiarowanie odpustów.
Abyśmy czystym sercem mogli wspomagać dusze w czyśćcu cierpiące, odprawmy dobrą, szczerą spowiedź.
Pamiętajmy radę kapłańską na czasy zamętu powszechnego:
Jeżeli w promieniu 100 kilometrów mam możliwość wyspowiadania się u kapłana o nieskazitelnej ortodoksji katolickiej, dojeżdżam co miesiąc.