Redukcja

Jeżeli w diagnozowaniu powszechnego odstępstwa od wiary katolickiej nie bierze się pod uwagę horyzontu chronologicznego obejmującego przynajmniej ostatnich sześćdziesiąt lat, mamy do czynienia z ujęciem dalece redukcyjnym.