Praca i dusza

Można wykonywać pracę dla Pana Boga. Czy także moja dusza jest dla Pana Boga, bliżej Pana Boga, z Panem Bogiem?
Modlitwa, modlitwa, modlitwa!

Akty cnót Boskich odmawiajmy codziennie, z gorliwością – więcej