Różaniec, Różaniec, Różaniec!

Dobiega końca miesiąc różańcowy. Z Różańcem się nie rozstawajmy! Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca. A komu obowiązki stanu pozwalają, niech codziennie odmawia cały Różaniec, wszystkie trzy części – tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.
Chętnie módlmy się w języku Kościoła –
więcej