Wytrwajmy!

Jako że diabeł jest szczególnie zainteresowany upadkiem dusz starających się o wierność, nie ustawajmy w gorliwości! – więcej