O Bożych rządach (121-125)

Czy człowiek, przy całej swojej słabości, może wspomagać Boga poprzez działanie w ramach Jego dzieła rządzenia światem?
Tak, człowiek także może, pomimo całej swojej słabości, bardzo mocno wspomagać Boga w działaniu w ramach Jego dzieła rządzenia światem.
Jak człowiek może pomagać Bogu w rządzeniu światem?
Może pomagać Bogu w rządzeniu światem, współpracując w działaniu na rzecz dobra człowieka.
W jaki konkretny sposób konkretny człowiek może współpracować na rzecz dobra człowieka?
Może on współpracować na rzecz dobra człowieka, służąc jako narzędzie Boga w działaniu na rzecz duszy i ciała.
Jak to możliwe, że człowiek może służyć jako Boży instrument działania na rzecz duszy?
Człowiek może służyć jako Boży instrument działania na rzecz duszy, gdyż Bóg właśnie z powodu działań i czynów człowieka tworzy duszę ludzką za każdym razem, gdy dziecko przychodzi na świat. Służyć może także w ten sposób, że potem ta dusza rozwija się i wzrasta w doskonałości, pod wypływem mistrza, który ją naucza (z. 117, 118).
A jak to jest możliwe, że człowiek może służyć jako Boży instrument działania na rzecz ciała?
Jest to możliwe w następujący sposób: według praw natury ustanowionych przez siebie zechciał Bóg, by ciało dziecka przychodzącego na świat było utworzone przez piękne pośrednictwo ojca i matki (z. 119).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu