O Bożych rządach (104)

Czy aniołowie smucą się złem tych, których strzegą?
Nie, gdyż uczyniwszy wszystko, co do nich należało, by złu zapobiec, w tym złu, które się jednak pojawiło, adorują (jak co do zasady we wszystkich rzeczach) głębię wyroków Bożych (z. 113, a. 7).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu