Aby dusza była bliżej Boga

Trzeba (…) przypominać stale duszom zwykłe warunki prawdziwego zjednoczenia z Bogiem: habitualne skupienie, całkowite wyrzeczenie, czystość serca, prawdziwą pokorę, wytrwałość w modlitwie mimo długotrwałej oschłości, wielką miłość braterską. Jeśli dodać do tego umiłowanie liturgii i świętej wiedzy, jest się prawdziwie przygotowanym na bliskie powołanie do zażyłości z Bogiem.
O. R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego