O Bożych rządach (59-60)

W jaki sposób pierwsza hierarchia poznaje przyczyny i rzeczy związane z rządami Bożymi?
Poznaje je według tego, w jaki sposób wynikają one z Pierwszej Przyczyny powszechnej, która jest Bogiem (z. 108, a. 1).
Co to oznacza dla aniołów z tej pierwszej hierarchii?
Dla aniołów z pierwszej hierarchii oznacza to, iż mówi się o nich, że są blisko Boga do tego stopnia, iż wszystkie porządki tej hierarchii otrzymują imiona od służby, jaką pełnią dla Boga (z. 108, a. 1, 6).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu