O Bożych rządach (19)

Czy te możliwe zmiany, które następują w rzeczach stworzonych przez Boga, należą do porządku rządów Bożych?
Tak, wszystkie możliwe zmiany, które następują w rzeczach stworzonych przez Boga, należą do porządku rządów Bożych, gdyż wszystko to może i powinno służyć celowi tych rządów, którym jest chwała Boga i dobro Jego dzieła.

Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu