Łaska Boża i trud nasz

Do zbawienia duszy koniecznie potrzebna jest łaska Boża oraz pełnienie dobrych uczynków i unikanie grzechu.
Łaskę Bożą wypraszajmy sobie codzienną ufną modlitwą i przyjmujmy ją w sakramentach świętych.
A nasz trud własny niech będzie codzienny i konsekwentny: pełnienie dobrych uczynków oraz staranne unikanie grzechu i okazji do niego wiodących.