Wzniosłe poddanie

Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, jedynego naszego Wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu!
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny