Garnijmy się do Pana Jezusa!

We wszystkich tych słowach widoczna jest wielka i subtelna miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa do nas, ludzi. Jaką dajemy odpowiedź?
Garnijmy się do Pana naszego Jezusa Chrystusa!
Przybiegajmy do stóp ołtarza – w miarę możności – codziennie! – więcej