Obmówcom wstęp wzbroniony!

Piszą hagiografowie, że św. Augustyn nienawidził obmowy. Nad stołem, przy którym zasiadał z gośćmi, umieścił tablicę z napisem: Kto pozwala sobie na obmowy, niech wie, że przystęp mu tu wzbroniony.