Ofiara dziękczynna

Wśród czterech celów sprawowania Najświętszej Ofiary Mszy Świętej jest dziękczynienie.

W jakim celu sprawowana jest Ofiara Mszy Świętej?
Ofiara Mszy Świętej składana jest Bogu z czterech powodów:

1) Aby oddać Bogu należną cześć i dlatego zwana jest ofiarą hołdu.
2) Aby podziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa i dlatego zwana jest ofiarą eucharystyczną, czyli dziękczynną.
3) Aby przebłagać Boga i zadośćuczynić za nasze grzechy oraz aby wspomóc dusze w czyśćcu cierpiące i dlatego zwana jest ofiarą przebłagalną.
4) Aby wyprosić u Boga wszystkie łaski, które są nam potrzebne i dlatego zwana jest ofiarą prośby.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X