Odpowiedzialność za słowo (88)

Co nam nakazuje ósme przykazanie Boże?
Ósme przykazanie Boże nakazuje nam mówić prawdę w odpowiednim miejscu i czasie, a także w miarę możności dobrze oceniać postępowanie naszych bliźnich.
Katechizm katolicki św. Piusa X