Odpowiedzialność za słowo (86)

Czy zawsze trzeba mówić wszystko to, co się myśli?
Nie zawsze trzeba mówić wszystko to, co się myśli, zwłaszcza gdy pytający nie ma prawa wiedzieć tego, o co się pyta.
Katechizm katolicki św. Piusa X