Polska racja stanu

Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za zwycięstwo z nawałą bolszewicką w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. W tym zwycięstwie przyszła nam z pomocą Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta, Królowa Polski.
I dzisiaj trwa walka i przychodzi nam – jest naszym obowiązkiem! – toczyć dobry bój wiary, bój o zwycięstwo prawdy, bój o zwycięstwo dobra, bój o wiarę katolicką – tę samą wiarę, którą na naszej polskiej ziemi wyznawały pokolenia i rzesze dusz przez wieki.
Polska racja stanu.
Przypomnijmy właściwy porządek priorytetów:

Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie katolickiego kultu, który Kościół Katolicki sprawował przez wieki ku chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie katolickiej wiary – niezmienionej, tej samej, którą Kościół Katolicki przyniósł na polską ziemię ponad tysiąc lat temu.
Duchowni katoliccy – garstka – sprawujący wyłącznie katolicki kult i krzewiący wyłącznie niezmienioną katolicką wiarę, są dobrem narodowym.

Przypominajmy te słowa we Wrocławiu, w naszym mieście, polskim mieście. Tutaj sięgają początki wiary katolickiej. Wrocław to jedno z pięciu pierwszych biskupstw polskich, należących ówcześnie do metropolii gnieźnieńskiej. To zobowiązuje!