Praca własna – nieodzowna!

Niewiele mi pomoże nawet najbardziej mądry i światły spowiednik, jeśli sam nie wykonam swojej pracy domowej. Własna codzienna praca nad uświęceniem duszy  – wsparta łaską Bożą, którą otrzymuje dusza przez modlitwę i sakramenty święte – jest nieodzowna, aby dokonywał się realny postęp na drodze świętości.