Módlmy się i czuwajmy!

Z dziecięcym zaufaniem codziennie módlmy się do Matki Bożej. I czuwajmy pilnie, biorąc pod uwagę słowa św. Piotra Apostoła:

Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze (1 P 5, 8-9).