Odpowiedzialność za słowo (68)

Kiedy przysięga jest niesprawiedliwa?
Przysięga jest niesprawiedliwa, gdy składający ją zobowiązuje się uczynić coś niegodziwego albo bezprawnego, na przykład poprzysięga uczynić zemstę, albo dokonać kradzieży.

Katechizm katolicki św. Piusa X