6 kapłanów wyświęconych sub conditione

Ubiegłe lata w Polsce są znaczone i przez takie fakty: 6 duchownych przyjęło od katolickiego biskupa święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie.