Modlitwa prośby

Pan nasz Jezus Chrystus poleca: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7, 7).
Modlitwa prośby jest uruchamianiem dobroczynnych zasobów Nieba.
Codziennie prośmy – z ufnością.