Odpowiedzialność za słowo (65)

Czy nigdy nie wolno składać przysięgi?
Przysięga nie jest zawsze zakazana, a w razie potrzeby można przysięgać i nawet przynosi to cześć Bogu, o ile przysięga się zgodnie z prawdą, z dobrym osądem i sprawiedliwością.

Katechizm katolicki św. Piusa X